Sözcükte anlam cümlede anlam

Sorulara bağlama nedir

Okurun ilgisini canlı tutmak, anlatıma güç katmak amacıyla konuyu sorulara bağlayarak anlatma yöntemidir . Yani Kısacası sorular sorarak okurun dikkatini çekmedir.

Başarılar