Şuna bi bakar mısınız?

Cos65=sin25. Tan70=cot20. Cevap 1 çıkar