Tarih/ Osmanlı Duraklama Dönemi

Osmanlı Devleti XVII yy sonlarına kadar aşağıdaki politakalardan hangisini uygulanamasi beklenemez?
a-)Fetih politikasını takıp etme
b-) Merkeziyetçi bir yapı kurma
c-)İskan politikasını takıp etme
d-) Kaybettiği toprakları geri alma
e-)Anadolu’da Türk Siyasi birliği sağlama

Dipnot: Nedeniyle birlikte açıklarsanız makbule geçer.