Temel kavaramlar

a ve b rakamları kullanılarak yazılan samaklı doğal sayıların toplamı 242 olduğuna göre, a . b çarpımı aşağıdakilerden hangisi ola maz?

A) 18

B) 24

C) 28

D) 30

E) 32

3a < 2b < c

koşulunu sağlayan kaç farklı üç basamaklı cba sayısı vardır?