Temel kavram

(x + 4) ve (y - 3) aralarında asal sayılardır.

7y-5x = 41

olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır?

Y=8 dedik 56 cıktı 56_41yaptık 15 çıktı yanı kalan 15 5ile 3u carparsak 15 olur c=3
8+3=11