Temel kavram

  1. A, B, C birer A+B < 5 koşulunu sağlayan basamaklı (ABC) sayısı yazılabilir?

  2. Birbirinden farklı altı rakam kullanılarak yazılabilecek üç basamaklidki doğal sayının toplamı en az kaçtır?

A) 447

B) 412

C) 339

D) 386

E) 372

Toplam en az için 0,1,2,3,4,5 rakamlarını kullanalım.

Sayılar; 105,234

Toplam 339 dur