Temel kavram

Sayılar - Temel Kavramlar

5+7 + 9 + … + 2n-1 = 221

4+6 + 8 +… + 2m = 238

olduğuna göre, m + n toplamı kaçtır?

A) 27

B) 28

C) 29

D) 30

E) 31

Sayılar - Temel Kavramlar

5+7 + 9 + … + 2n-1 = 221

4+6 + 8 +… + 2m = 238

olduğuna göre, m + n toplamı kaçtır?

A) 27

B) 28

C) 29

D) 30

E) 31

@Furkan_Yilmaz