Temel kavram

iki basamaklı çift bir doğal sayı ile üç basamak bir tek doğal sayı toplandığında kaç tarih so nuç elde edilebilir?

A) 276

B) 294

C) 398

494

E)596