Temel kavramlar sorusu

Mevcut haliyle farkların toplamı:
2+3+15+4+6 = 30
30/2=15 yani farkı 15 olanın yerleri değiştirilirse -15 olur
Bu durumda farkların toplamı
2+3-15+4+6 = 0 olur.

Cevap C
İyi çalışmalar
Başarılar.