Temel kavramlar sorusu

Doğru Cevap Şıkkı: D

a nın tam sayı olabilmesi için
6/b ifadesindeki pozitif b değerleri 1,2,3,6 olabilir.
a doğal sayı olduğuna göre
a > 5 - 6/b dir

a = {2,3,4} olur.
toplam 9 olur.