Temel kavramlar sorusu

15960315743144395054136182056245

P=2,3,5,7 için 2^p-1 asaldır 4 durum vardır @Yksperisi