Temel kavramlar ve işlem yeteneği

Doğru Cevap Şıkkı: