Temel kavramlar

Birler basamağı 3 olan sayılar hariç sayma sayıları küçükten büyüğe yan yana yazılıyor.

Buna göre, bu sıralamada 133. sayı kaç olur?

A) 145 B) 146

C) 147 D) 148 E) 149

8+81+36=125
133. sayıya kadar 140 tan itibaren tek tek sayarsak 133.sayı 147 olur.