Temel kavramlar

Şekilde bir tiyatro salonundaki koltuklar, soldan saga doğru artan sırada yerleştirilmiş ve her sırada bir önceki sıradan 2 fazla koltuk bulunmaktadır.

Buna göre, 17. sıranın soldan 4. koltuk numarası

kaçtır?

İlk 16 sıradaki toplam koltuk sayısı;

7 + 9 + 11 + 13 + … + x olsun.

Terim sayısından; X-7 2 +1416 x = 37 olur.

(7+37)

Toplam = 2 16 = 352 koltuk vardır.

  1. sıra 353 numaralı koltukla başladığı için 4. koltuk numarası 356 dır.

Yanıt D

Cevaptan bir şey anlamadım anlatırsanız sevinirim.

Cevap Genel toplam formülünden yapılmış