Temel kavramlarrr1

Ç olamaz olursa I sıfır olur.I sıfır olamaz olursa ıAÇ 3 basamaklı olmaz

1 Beğeni