Temel orantı teoremi yardım eder misiniz?

Cevap:10/3