Trigonometri 11.sınıf

sin150 = 1/2 cos240 = -1/2 olması nedeniyle sonuç 0 olur.
Cevap C