Trigonometri grafik

Buna göre, y=f(x) fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi

olabilir?

A) f(x) =sinx+7

B) f(x)=5.cosx+2

DY f(x) =sin3x+7

E) f(x)=cosx+6

Anlamadığın yerleri sorabilirsin @Tugce_Tokur

1 Beğeni