Trigonometri k fonksiyonlar rr

Sin 30 yüksekliğin verilen 100 değerine oranını verir.

Yükseklik = 100 . (1/2) = 50 bulunur.

1 Beğeni