Trigonometri k fonksiyonlarr matematik k

tanx = 1/cotx ve cotx = x dersek;

1/x -12x = 1 düzenlersek;

12x²+x-1 = 0
çarpanlarına ayırırsak;

(4x-1)(3x+1)= 0

x = -1/3 cevabını buluruz.

1 Beğeni