Trigonometri Matematik

Doğru Cevap:

  1. madde için f(-x) = -f(x) şartının sağlanması gerekir.
    x = 3π/10 için
    f(-x) = sin(-5.(3π/10)/3) = sin(-π/2)=-1
    -f(x)=-sin(5.(3π/10)/3)= -sin(π/2)=-1 SAĞLIYOR

2.madde x=3π/10 için
f(x+6π/5) = sin(5(x+6π/5)/3)= sin(5π/2)=1
f(x) = sin(5.(3π/10)/3)= sin(π/2) = 1 SAĞLIYOR

3.madde birebir değildir. Çünkü belli x değerleri için y değerleri aynı olabilmektedir.