Trigonometri Matematikk

Doğru Cevap: 3pi

Buradaki kural gereği ;

T = 2π/|C| = 6π ve c=p=1/3 bulunur.

f(x) = m + n.Sin(x/3) fonksiyonun son hali olup m ve n değerlerini bulmalıyız.

grafiğe göre x = 0 için y = 1 yazarsak
1 = m+ n.sin(0) --> m = 1 bulunur.

x = 3π/2 için y = -1 olduğuna göre

-1 = 1 + n.Sin((3π/2)/3) buradan n = -2 bulunur.

f(x) = 1 - 2.Sin(x/3) gerçek fonksiyonumuz oldu.

y = 0 için
0 = 1 - 2Sin(x/3) --> 1/2 = sin(x/3) bulunur.
Bu şartı sağlayan x değerleri
x/3 = π/6 x= π/2 A noktası
x/3 = 5π/6 x= 5π/2 B noktası

bulunur.