Trigonometri ödev

cos(arcsin3/5)

ifadesinin değeri kaçtır?