Trigonometri Yardımcı Olurmusunuz

ifadesinin birim çember belirtmesi

için m+n kaç olmalıdır?

Burcu birim çember belirtmesi için birim çember formülü şeklinde olmalıdır.

Birim Çember Formülü

Birim çeber formülü,

x^2+y^2=1

dir.

Bu soruda her iki tarafı 4 ile bölersek sağ tarafta 1 elde ederiz. Sonra x^2 ve y^2 önündeki sayıyı 1 e eşitleriz.

\frac{m-1}{4}=1

Buradan m=5 dir. Aynı şekilde n yi bulursak,

\frac{n+1}{4}=1

n=3 tür.

m+n=8 @Burcu_Yasar

1 Beğeni