Trigonometri

16024903639167324605465773000379

Sin27 =cos63 yazabilirsin

Tan53 =cot37 yazabilirsin tümler acilardan
Cos 63 cos 63 sadelestir 1 cot 37 cot37 sadelestir 1 gelir 1×1 den cevap 1