Trigonometrii arcsin

x’in alabileceği tam sayı değerler; -2,-1,0,1,2,3

toplam = 3

1 Beğeni