Trigonometrii matematik

Doğru Cevap:

image

Buna göre 2π/|m/6| = 4π
m = 3 bulunur.

Başarılar