Trigonometrii matematikk

Doğru Cevap:

periyot 8 olduğuna göre 8 adımda 1 kendini tekrar etmeli
Bu durumda;

f(4) = a
f(12) = a
f(20) = a
f(28) = a olmalı.

f(28) + f(12) = 3a -5
a +a = 3a - 5
a= 5 bulunur.