Trigonometrik Cevaplayabilir misiniz?

Trigonometrik Cevaplayabilir misiniz?
0

Cot4x=4cotx
Ya da
4Sinx= sin4x
Ifadeleri yanlış mıdır?

Her x değeri için sağlanmaz Yanlıl bşr ifadedir @Corvus

1 Beğeni