Trigonometrik fonksiyonlar rrr r

cot grafiği incelendiğine (-∞,∞) aralığında değer almaktadır. Bu durumda A değeri de (-∞,∞) aralığında değer alır.

1 Beğeni