Trigonometrik fonksiyonlar

tanx iki sonsuz değer arasında değer aldığına göre ve A nın en büyük negatif tam sayı değeri sorulduğuna göre
tanx = -101 için
A = -1 olabilmektedir.

Cevap E