Trigonometrik fonksiyonlar

Birinci adımda esas değerlerini aldım ikinci adımda çevirdim

1 Beğeni