Trigonometrik k fonksiyonlar rr

Verilen açılar 90 dereceden büyük olup, 180 dereceden küçüktür.
Bu bölgede açı değeri büyüdükçe tan(açı) değeri de büyümektedir.

Cevap B

1 Beğeni