Trigonometrrii matematikk

Doğru Cevap:

x = 0 için y = -2

A seçeneğinde y = -2 - Sin(3.0) = -2 sağlıyor.
Cevap A