Trigononometri 11.sınıf

-1 <= cosx <= 1olduğuna göre

-1 için A=(-1-2)/3 = -1 en küçük değer olur.

1 Beğeni