Triigonometrii matematikk

Doğru Cevap:

Grafik zaten y=sinx grafiğidir.
x = π/2 için 3 olması bu denklemin 3 ile çarpımı ile elde edilir.

Cevap E

1 Beğeni