Türk dili ve edebiyatı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI 9.SINIF

  1. Bilimsel eserlerle sanat metinleri arasında yapılan aşağıdaki karşılaştırmalardan

hangisi yanlıştır?

A) Sanat metinlerinde estetik, bilimsel eserlerde doğruluk aranır.

B) Bilimsel eserlerde nesnellik hakimken edebi eserlerde tamamen öznellik hakimdir.

C) Edebiyat eserleri genelde tek yönlüyken bilimsel eserler genelde çok yönlüdür. D) Bilimsel eserde gozlem ve deneyden yararlanılır, sanat eserinde sanatçı, duygu ve

düşüncelerinden yararlanır.

E) Bilimsel eserler insanın aklını temel alırken sanat eserleri kişinin ruhunu temel alır.

  1. Bir metni, edebi metin yapan özelliklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Okuyucuda bilinç ve zevk değişimi sağlar.

B) Sözcüklerin farklı şekilde bagdaştırılmasıyla yeni anlatım olanakları yaratılır.

C) Dilin tüm olanaklarından yararlanir. D) Diger bilimlerle ilişkisi vardır fakat başka bilimlere kaynaklik etmez.

E) Ait olduğu toplumun zihniyetini yansıtır.

3.Sanat; yaşamı daha ilginç, daha güzel, daha anlaşılir ya da daha gizemli ve olağanüstü kilar.

Yukarıdaki cümlede güzel sanatlarin hangi özelliği daha ağır basmaktadır?

A) Estetiklik

B) Özgünlük c) Öğreticilik D) Evrensellik E) Etkileyicilik

4.Yazar, bu romanında ruhsal çözümlemelerde çok başarılı bir çalışma sergilemektedir. Şahısların ruh hållerini çok iyi bir şekilde okuyucuya aktarmaktadır. Yalnız eserin dili ve tahliller biraz ağır olduğu için eser, okuyanları zorlamaktadır, bu yüzden okuyucuyu biraz sıkmaktadır.

sizin hoca amma zor sormuş

1C
2C
3D
4DURUM HİKAYESİ
1 .sorunun c olmasının sebebi bilimsel eserler tek konu hakkında bilgi verir mesela matematik kitabı al sadece matematik ile ilgili bilgi verir ama edebi eser güzellikle ilgli bilgi verirken doğaylada ilgili bilgi verebilir
2.sorunun c olmasının sebebi dilin tüm olanaklarından faydalanmak zorunda değiliz
3.sorunun cevabının d olma sebebi sanatın bu tanımı herkes için geçerilidir
4.sorunun durum hikayesi olma sebebi durum hikayeleri sıkıcı olabilmektedir dili ağırdır

cevap anahtarı varsa atarmısın çok merak ettiim