Türkçe cevabı D

Yalınlığın tam zıttı olduğu için yalınlıkla alakalı o yüzden d