Türkçe LGS soru

Cevap a mı. Metin hikaye edici.c şıkkı da doğru. Soğuk ve sıcak karşıt anlamlı sesteş sözcük eski olabilir bence