Türkçe sözel mantık

Hayvan beslemeye meraklı dört arkadaş, yukarıda görsellerine yer verilen hayvanları beslemek istemektedirler.

Fakat bu hayvanların bir arada kalmaları, birbirleri için tehlike oluşturduğundan bu, mümkün İÜdeğildir. Hangi

hayvanın hangi hayvan için hayati tehlike oluşturduğu ile ilgili bazı tespitler aşağıdaki gibidir:

• Kedi, tavuk için tehlikelidir.

• Aslan, kedi için tehlikelidir.

• Köpek, kedi için tehlikelidir.

• Kedi, fare için tehlikelidir.

Aşağıda ismi verilen kişiler, kafalarındaki sıralamaya göre bu hayvanları aynı kafese koymak istemektedirler.

Kemal: Aslan – Köpek – Kedi – Fare – Tavuk

Eren: Fare – Köpek – Kedi – Aslan – Tavuk

Selim: Tavuk – Kedi – Fare – Aslan – Köpek

Mehmet: Kedi – Tavuk – Köpek – Fare – Aslan

Hayvanların kafese konulması ile ilgili dikkat edilecekler şöyledir:

• Hayvanların kafese konulma işleminin sıralaması, soldan sağa şeklindedir.

• İlk hayvan, kafese konulduktan sonra kafeste bulunan bu hayvandan dolayı tehlike yaşayacak olan hayvan

varsa kafese konulması düşünülen bu hayvan, kafese konulmayacaktır.

• Sıralamadan dolayı daha önce kafese konulan hayvan, kafese daha sonra konulacak hayvandan dolayı tehlike

yaşayacaksa tehlike yaşayacak olan da kafesten çıkarılacaktır.

• Sonuçta birbirine tehlike yaşatmayacak olan hayvanlar, kafese konulmuş olacaktır. Bu yüzden kafese konul-

ması düşünülen hayvan sayısı azalmış olmaktadır.

Bu durumda hayvanları kafese koyma işlemi sonunda yukarıda isimleri verilen kişilerden hangisinin kafesin-

deki hayvan sayısı yanlış verilmiştir?

A) Kemal: 4 B) Eren: 4 C) Selim: 2 D) Mehmet: 4