Türkçe testi

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karşılaştırma” anlamı vardır?

A) “Sevgi” konusunu çok şair işledi ama

hiçbiri onun gibi anlatamadı.

B) Geçen yıl şiir türünde 38 eser yayım lanmıştı.

C) Eserlerinin çoğunda sade bir dil kul lanmıştır. D) Unlü yönetmen, son beş yıldır hiç film

çekmedi.

1 Beğeni

Cevap A cünkü karsılastırma tek orda var

1 Beğeni

Cevap A . Çünkü hiçbiri onun gibi anlatmadı diyo. Bir diğerleriyle o şairi kıyasliyor

Cevap A başarılar dilerim.