Türkçeparagraf

Gökadamızdaki milyarlarca yıldızdan biri olan Güneş, çok rastlanan sıradan sarı bir yıldız olmasına karşın bizler için yaşam kaynağı olduğundan onun yapısı ve özellikleri hayli önem taşıyor. Çok sıcak plazma küre si olan Güneş’in yüzeyinde sıcaklık 5500 santigrat iken merkezinde 15,5 milyon santigrat dereceye ulaşır. Yıldı- zimızın kütlesi Dünya’nın kütlesinin 330 bin katı, hacmi de içine 1 milyon 300 bin Dünya sığacak kadar büyük. Güneş kendi etrafındaki dönüşünü, katı cisim dönme sinden farklı olarak ekvatorda 25 günde tamamlarken kutuplarda bu değer 35 günü aşıyor. Tabii ki dolanma hareketi de var: Güneş, kendisine kütle çekim ile bağlı tüm üyeleri ile birlikte gökadamızın kütle merkezi etra finda saatte 220 km hızla yaklaşık 250 milyon yılda bir tur atar. Hidrojen yakıt stokunun yaklaşık yarısını tüke ten yıldızımızın yaşı 4,5 milyar yıl ve bir o kadar süre daha kararlı bir yıldız olarak merkezinde hidrojen yak maya devam edeceği tahmin ediliyor.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden

hangisi yanlıştır?

A) Nesnel anlatim tercih edilmiştir.

B) Neden-sonuç cümleleri kullanılmıştır.

C) Sayısal verilerden yararlanılmıştır.

D) Varsayım cümlesi kullanılmıştır.

E) Terim anlamlı sözcüklere yer verilmiştir.