Tyt faktöriyel cevap c

Doğal sayı dediği için 0 ı da alırız 14 olur

1 Beğeni