TYT Fonksiyonlar

Doğru Cevap:D-C

1 Beğeni

Diğer soru:

Resimden de anlaşılacağı üzere her adım 1 den adım sayısına kadar elmaların toplamını veriyor.

BU durumda f(a) = a(a+1)/2 ve f(b) = b(b+1)/2 yazıp denklemde yerine yazarsak;

a(a+1) + b(b+1) = 200 bulunur.

Bunu da D seçeneğinde verilen sayı ikilisi sağlar.

9.10 + 10.11 = 90 + 110 = 200

Cevap D

1 Beğeni