Tyt matematik

1 Beğeni

1 Beğeni

X=3 değeri için payda tanımsız olduğundan mütevellit cevap -2.

1 Beğeni