Tyt türkçe

Hayvan konusu, günümüzde çokça işleniyor ve kısa bir süreden beri felsefede ve insan bilimlerinde genişçe yer edinmeye başladı. Vanessa Lemm’in “Nietzsche’nin Hayvanları” adlı kitabı, Nietzsche’nin felsefesinde bir bütün olarak hayvanlığın ilk siste matik değerlendirmesini yapan bir çalışma olarak

önem taşıyor.

Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangi si zarf değildir?