Üçgende açı kenar bağıntıları

DE ortan taban çektik.

1 Beğeni