Ucgende aciortay


Soruda iki ana nokta var. Birincisi muhteşem 3 lü. Ikincisi ise agirlik merkezi x . 2x olarak böler sonra cevabi bulmak kolay

1 Beğeni