Ücgende eşlik ve benzerlik

Orta taban mantığından 4 orta tabandır ve taban 8 olur
Dolayısıyla a=8 olur
3a=24 olur ve soru bizden zaten burayı istiyor

1 Beğeni