Üçgenler sorusu

image

Buna göre
x² < 9 + 8
x² <17

x= {1,2,3,4} olabilir.